Wodomierze odczytywane są przez pracowników Spółki w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Łęczna.

Harmonogram odczytu wodomierzy

Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenia wodomierza głównego w sytuacji, gdy pracownicy naszej Spółki nie będą mogli dokonać jego odczytu odbywać się będą w oparciu o stan wodomierza podany przez Odbiorcę.

Czas na podanie stanu wodomierza głównego wynosi 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia w którym pracownicy zostawią w Państwa skrzynkach pocztowych pisemną prośbę o podanie odczytu (wskazań wodomierza).

Stan wodomierza głównego podać można:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00 (pokój 109 lub 107)
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00 pod nr tel. 81 752 10 44 wew. 151 lub 150
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dwk.klient@pgkim.leczna.pl lub dwk@pgkim.leczna.pl

Po upływie wskazanego terminu, tj. 7 dni kalendarzowych, ilość pobranej wody zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 3 miesięcy.