Wodomierze odczytywane są przez pracowników Spółki w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Łęczna.

Harmonogram odczytu wodomierzy

Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenia wodomierza głównego w sytuacji, gdy pracownicy naszej Spółki nie będą mogli dokonać jego odczytu odbywać się będą w oparciu o stan wodomierza podany przez Odbiorcę.

Czas na podanie stanu wodomierza głównego wynosi 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia w którym pracownicy zostawią w Państwa skrzynkach pocztowych pisemną prośbę o podanie odczytu (wskazań wodomierza).

Stan wodomierza głównego podać można:

Po upływie wskazanego terminu, tj. 7 dni kalendarzowych, ilość pobranej wody zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 3 miesięcy.