W celu uzgodnienia dokumentacji projektowej, Wnioskodawca składa:

  • wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci / przyłącza / zewn. instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • minimum dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w archiwum PGKiM Łęczna sp. z o.o.).

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci / przyłącza / zewn. instalacji wodociągowej / kanalizacyjnej

PGKiM Łęczna sp. z o.o. w terminie 21 dni opiniuje dokumentację projektową pod względem zgodności przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi przyłączenia oraz wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uzgodnienie wydaje się w formie wpisu w dokumentacji projektowej.