Niniejsza polityka plików cookie przedstawia zasady wykorzystywania plików cookie w ramach strony internetowej pgkim.leczna.pl.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, NIP: 713-020-79-09. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@pgkim.leczna.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, czyli m.in. w celu przedstawienia oferty.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 roku wdrażająca umowę Privacy Shield).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym
 8. Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 10. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.