Usługa w przygotowaniu

Usługa polegająca na obciążaniu rachunku bankowego Klienta kwotami wynikającymi ze zobowiązań powstałych w związku ze świadczeniem usług przez PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Usługa jest inicjowana na podstawie oświadczenia Klienta o zgodzie na obciążanie rachunku. Formularz Zgody jest generowany w Systemie Informatycznym Spółki na indywidualny wniosek odbiorcy i przedkładany mu do podpisu. Podpisany formularz zgody jest przekazywany do banku Klienta, który realizuje obciążenie zgodnie z treścią oświadczenia.

Wniosek o uruchomienie usługi „Polecenie zapłaty” (do pobrania)