E-Faktura to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną, jak tradycyjna faktura papierowa.

Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej jest wyrażenie zgody przez Nabywcę. Wyrażenie zgody polega na wypełnieniu oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Zgoda zawiera podstawowe dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę oraz adres e-mail, na który będą przesyłane faktury w formie elektronicznej. Odbiorca, składając wniosek, poświadcza zgodę własnoręcznym podpisem.

W przypadku, gdy Odbiorca nie powiadomi PGKiM Łęczna sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja dotycząca usługi E-faktura kierowana na dotychczasowy adres e-mail będzie uważana za prawidłowo doręczoną.

Odbiorca może w każdym czasie wycofać zgodę na dostarczanie faktur w formie elektronicznej poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.