Zarząd Spółki
  • Radosław Tkaczyk — Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza
  • Jarosław Grzechnik — przewodniczący
  • Jadwiga Drożdżyk — zastępca przewodniczącego
  • Grzegorz Kuczyński — członek

 

Zgromadzenie Wspólników
  • Leszek Włodarski — Burmistrz Łęcznej