Zarząd Spółki
  • Radosław Tkaczyk — Prezes Zarządu
 
Rada Nadzorcza
  • Jarosław Grzechnik — przewodniczący
  • Jadwiga Drożdżyk — zastępca przewodniczącego
  • Ewa Chmiel — członek
 
Zgromadzenie Wspólników
  • Leszek Włodarski — Burmistrz Łęcznej