Dział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków.

Dział Odbioru Odpadów

Dział Odbioru Odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych. Prowadzimy swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łęczna oraz Gminy Puchaczów i Gminy Spiczyn.

Dział Utylizacji Odpadów

Dział Utylizacji Odpadów znajduje się w Starej Wsi, w gminie Łęczna i zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Dział Zarządzania Majątkiem

Dział Zarządzania Majątkiem odpowiada za utrzymanie nieruchomości Spółki, a także nieruchomości obcych w ramach świadczonej na zlecenie usługi zarządzania. Świadczymy profesjonalną usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej oraz obiektami handlowymi.

Dział Biura Zarządu

Do zadań Działu należy organizacja pracy i funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej, obsługa posiedzeń oraz tworzenie projektów uchwał i zarządzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników, aktualizacja dokumentów ustrojowych Spółki i zgłaszanie ich właściwych organom, działalność związana z obsługą Sekretariatu, działalność w zakresie spraw kadrowo-płacowych pracowników. Funkcję Kierownika Działu pełni Paulina Wawszczak, natomiast stanowisko p.o. kierownika sprawuje Magdalena Borowiec.

Dział Księgowości

Dział Księgowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. realizuje bieżącą obsługę Spółki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości finansowej oraz windykacji przedsądowej należności Spółki. Zapewnia również wsparcie dla jej Zarządu i Kierowników Działów Produkcyjnych w zakresie polityki cenowej oraz sprawozdawczości zarządczej. Prowadzi także bieżący monitoring realizacji planów inwestycyjnych i ekonomicznych Spółki. Dział jest zarządzany przez Głównego Księgowego – Piotra Hałasa.