Dział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków. Funkcję Kierownika działu sprawuje Anna Sokołowska.

Dział Odbioru Odpadów

Dział Odbioru Odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych. Prowadzimy swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łęczna oraz Gminy Puchaczów i Gminy Spiczyn. Funkcję Kierownika działu pełni Ewa Arciszewska.

Dział Utylizacji Odpadów

Dział Utylizacji Odpadów znajduje się w Starej Wsi, w gminie Łęczna i zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych. Funkcję Kierownika działu pełni Adam Gall.

Dział Zarządzania Majątkiem

Dział Zarządzania Majątkiem odpowiada za utrzymanie nieruchomości Spółki, a także nieruchomości obcych w ramach świadczonej na zlecenie usługi zarządzania. Świadczymy profesjonalną usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej oraz obiektami handlowymi. Funkcję Kierownika Działu pełni Anna Piłka.

Dział Obsługi Organów Spółki i BHP

Do zadań Działu należy organizacja pracy i funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej, obsługa posiedzeń oraz tworzenie projektów uchwał i zarządzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników, aktualizacja dokumentów ustrojowych Spółki i zgłaszanie ich właściwym organom, działalność związana z obsługą Sekretariatu oraz działalność związana ze sprawami BHP i ppoż. Funkcję Kierownika Działu pełni Magdalena Borowiec.

Dział Księgowości

Dział Księgowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. realizuje bieżącą obsługę Spółki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości finansowej oraz windykacji przedsądowej należności Spółki. Zapewnia również wsparcie dla jej Zarządu i Kierowników Działów Produkcyjnych w zakresie polityki cenowej oraz sprawozdawczości zarządczej. Prowadzi także bieżący monitoring realizacji planów inwestycyjnych i ekonomicznych Spółki. Dział jest zarządzany przez Głównego Księgowego – Piotra Hałasa.

Stanowisko ds. Kadr i Płac

Do zadań tej komórki organizacyjnej należy działalność w zakresie spraw kadrowo-płacowych pracowników Spółki oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Funkcję Kierownika pełni Paulina Wawszczak.