Dział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków. Funkcję Kierownika działu sprawuje Anna Sokołowska.

Dział Odbioru Odpadów

Dział Odbioru Odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych. Prowadzimy swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łęczna oraz Gminy Puchaczów i Gminy Spiczyn. Funkcję Kierownika działu pełni Ewa Arciszewska.

Dział Utylizacji Odpadów

Dział Utylizacji Odpadów znajduje się w Starej Wsi, w gminie Łęczna i zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych. Funkcję Kierownika działu pełni Adam Gall.

Dział Zarządzania Majątkiem

Dział Zarządzania Majątkiem odpowiada za utrzymanie nieruchomości Spółki, a także nieruchomości obcych w ramach świadczonej na zlecenie usługi zarządzania. Świadczymy profesjonalną usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej oraz obiektami handlowymi. Funkcję Kierownika Działu pełni Anna Piłka.

Dział Biura Zarządu

Do zadań Działu należy organizacja pracy i funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej, obsługa posiedzeń oraz tworzenie projektów uchwał i zarządzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników, aktualizacja dokumentów ustrojowych Spółki i zgłaszanie ich właściwych organom, działalność związana z obsługą Sekretariatu, działalność w zakresie spraw kadrowo-płacowych pracowników. Funkcję Kierownika Działu pełni Paulina Wawszczak, natomiast stanowisko p.o. kierownika sprawuje Magdalena Borowiec.

Dział Księgowości

Dział Księgowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. realizuje bieżącą obsługę Spółki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości finansowej oraz windykacji przedsądowej należności Spółki. Zapewnia również wsparcie dla jej Zarządu i Kierowników Działów Produkcyjnych w zakresie polityki cenowej oraz sprawozdawczości zarządczej. Prowadzi także bieżący monitoring realizacji planów inwestycyjnych i ekonomicznych Spółki. Dział jest zarządzany przez Głównego Księgowego – Piotra Hałasa.