Dział Odbioru Odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych.

W wyniku wygranych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020, prowadzimy swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łęczna oraz Gminy Puchaczów i Gminy Spiczyn.

Ponadto, proponujemy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów firmom i instytucjom. Posiadamy różne rodzaje pojemników i kontenerów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie proponując odpowiednią wielkość pojemnika, częstotliwość odbioru oraz przedstawimy najkorzystniejsze warunki usługi.

Dział Odbioru Odpadów (DOO) zawiera umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami lub właścicielami nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Do dyspozycji klientów, jako dodatkowe zlecenie, istnieje możliwość wynajęcia kontenera KP-7 na odpady problematyczne (gruz, bio, wielkogabaryty).

Dla Mieszkańców Gminy Łęczna, w ramach realizacji zapisów umowy kontraktowej, prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, funkcjonujący zgodnie z Regulaminem PSZOK PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)