Dział Odbioru Odpadów zajmuje się realizacją zadań zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych od Mieszkańców Gminy Łęczna. Działalność obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego główny punkt zlokalizowany jest na terenie Spółki, przy ul. Krasnystawskiej 54. Dodatkowa filia PSZOK  funkcjonuje na terenie Działu Utylizacji Odpadów w Starej Wsi gm. Łęczna, gdzie mieszkańcy Gminy Łęczna mogą dostarczać niektóre rodzaje odpadów. Więcej informacji o PSZOK w zakładce: DOO – PSZOK.

Ponadto, proponujemy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów firmom i instytucjom. Posiadamy różne rodzaje pojemników i kontenerów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie proponując odpowiednią wielkość pojemnika, częstotliwość odbioru oraz przedstawimy najkorzystniejsze warunki usługi.

Dział Odbioru Odpadów (DOO) zawiera umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami lub właścicielami nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Uwaga !  Z dniem 01.04.2024 r. Spółka wprowadza aktualizację cenników opłat podstawowych  w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz cennika opłat podstawowych w zakresie usługi udostępniania i utrzymania pojemników oraz dzierżawy pojemników. Szczegółowe informacje prześlemy naszym Klientom indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Do dyspozycji klientów, jako dodatkowe zlecenie, istnieje możliwość wynajęcia kontenera KP-7 na odpady problematyczne (gruz, bio, wielkogabaryty).