Dział Odbioru Odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych.

W wyniku wygranych przetargów prowadzimy swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łęczna oraz Gminy Puchaczów.

Ponadto, proponujemy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów firmom i instytucjom. Posiadamy różne rodzaje pojemników i kontenerów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie proponując odpowiednią wielkość pojemnika, częstotliwość odbioru oraz przedstawimy najkorzystniejsze warunki usługi.

Dział Odbioru Odpadów (DOO) zawiera umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami lub właścicielami nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Uwaga !  Z dniem 01.04.2022 r. Spółka wprowadza aktualizację cenników opłat podstawowych        w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych              z nieruchomości niezamieszkałych oraz cennika opłat podstawowych w zakresie usługi udostępniania i utrzymania pojemników oraz dzierżawy pojemników. Szczegółowe informacje prześlemy naszym Klientom indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Do dyspozycji klientów, jako dodatkowe zlecenie, istnieje możliwość wynajęcia kontenera KP-7 na odpady problematyczne (gruz, bio, wielkogabaryty).

Dla Mieszkańców Gminy Łęczna, w ramach realizacji zapisów umowy kontraktowej, prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, funkcjonujący zgodnie z Regulaminem PSZOK PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych