Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na rok 2024 rok

  • Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Piotrówek II, Rossosz, Zakrzów, Trębaczów, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 200 + 179, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w poniedziałek
  • Podzamcze, Witaniów, Karolin, Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w środę
  • Kol. Łuszczów, Nowogród, Zofiówka, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 1 do 198 (bez 179), częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie we wtorek
  • Stara Wieś-Stasin, Stare Miasto do ul. Krasnystawskiej  i na północ od Alei Jana Pawła II, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i poniedziałek (worek żółty),
  • Osiedle Słoneczne, Stare Miasto na południe od Alei Jana Pawła II (rejon Pasternik), częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i środę (worek żółty),
  • Miasto Łęczna: Osiedle Bobrowniki, Osiedle Niepodległości, Osiedle Samsonowicza, Stare Miasto* na wschód od ul. Krasnystawskiej, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i wtorek (worek żółty)

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla gminy Łęczna na rok 2024

Prosimy o wystawienie pojemników do godz. 7:00 oraz zabezpieczenie zwierząt domowych (psów) w dni harmonogramowego odbioru odpadów.

 

I N F O R M A C J A

o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku:

 

do 1 marca – za styczeń, luty, marzec,

do 1 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec,

do 1 września – za lipiec, sierpień, wrzesień,

do 1 grudnia – za październik, listopad, grudzień.

 

Opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy UM w banku PKO BP SA

nr rachunku 37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 5, lub pod numerami telefonów  81 53 58 615  i  81 53 58 617.