Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na rok 2023.

Uwaga: zmienione zostały dni odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach Gminy Łęczna:

– Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Piotrówek II, Rossosz, Zakrzów, Trębaczów, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 200 + 179, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w poniedziałek

– Podzamcze, Witaniów, Karolin, Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w środę

– Kol. Łuszczów, Nowogród, Zofiówka, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 1 do 198 (bez 179), częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie we wtorek

– Stara Wieś-Stasin, Stare Miasto do ul. Krasnystawskiej  i na północ od Alei Jana Pawła II, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i poniedziałek (worek żółty),

– Osiedle Słoneczne, Stare Miasto na południe od Alei Jana Pawła II (rejon Pasternik), częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i środę (worek żółty),

– Miasto Łęczna: Osiedle Bobrowniki, Osiedle Niepodległości, Osiedle Samsonowicza, Stare Miasto* na wschód od ul. Krasnystawskiej, częstotliwość odbioru – co 2 tygodnie w czwartek i wtorek (worek żółty)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla gminy Łęczna (2023)

Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Piotrówek II, Rossosz, Zakrzów, Trębaczów, Oś. Kol. Trębaczów numery od 200 + 179

Kol. Łuszczów, Nowogród, Zofiówka, Os. Kol. Trębaczów numery od 1 do 198 (bez 179)

Os. Słoneczne, Stare Miasto na południe od Al. Jana Pawła II (rejon Pasternik) (zajrzyj do spisu posesji)

Podzamcze, Witaniów, Karolin, Stara Wieś, Kol. Stara Wieś

Stara Wieś -Stasin, Stare Miasto do ul. Krasnystawskiej i na północ od Al. Jana Pawła II (zajrzyj do spisu posesji)

Miasto Łęczna Osiedle Bobrowniki, Osiedle Niepodległości, Osiedle Samsonowicza, Stare Miasto na wschód od ul. Krasnystawskiej(zajrzyj do spisu posesji)

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla gminy Łęczna (2022)

Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Piotrówek II, Rossosz, Zakrzów, Trębaczów, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 200 + 179

Kol. Łuszczów, Nowogród, Zofiówka, Osiedle Kol. Trębaczów numery od 1 do 198 (bez 179)

Osiedle Bobrowniki, Osiedle Niepodległości, Osiedle Samsonowicza, Stare Miasto na wschód od ul. Krasnystawskiej(zajrzyj do spisu posesji)

Osiedle Słoneczne, Stare Miasto na południe od Alei Jana Pawła II (rejon Pasternik)(zajrzyj do spisu posesji)

Podzamcze, Witaniów, Karolin, Stara Wieś, Kol. Stara Wieś

Stara Wieś-Stasin, Stare Miasto do ul. Krasnystawskiej i na północ od Alei Jana Pawła II(zajrzyj do spisu posesji)

Prosimy o wystawienie pojemników do godz. 7:00 oraz zabezpieczenie zwierząt domowych (psów) w dni harmonogramowego odbioru odpadów.

 

I N F O R M A C J A

o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku:

I kwartał z terminem zapłaty do 2 marca

II kwartał z terminem zapłaty do 1 czerwca

III kwartał z terminem zapłaty do 1 września

IV kwartał z terminem zapłaty do 1 grudnia

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie – w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy Gminy Łęczna

nr 37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 5, lub pod numerami telefonów  81 53 58 615  i  81 53 58 617.