W przypadku chęci zawarcia umowy na odbiór odpadów z PGKiM Łęczna sp. z o.o., prosimy o pobranie wniosku o zawarcie umowy. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Spółki lub przesłać skan na adres e-mail.

Pamiętaj! Jeśli jesteś mieszkańcem odpowiednią deklaracje składasz we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie gminy.

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów