W przypadku chęci wynajęcia kontenera KP-7 na segregowane odpady komunalne, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie zamieszczonego poniżej wniosku.

Wniosek o zlecenie na podstawienie kontenera KP-7

Wszelkie informacje dotyczące kosztu podstawienia kontenera uzyskają Państwo po kontakcie z naszymi pracownikami.