Uruchomione w 1979 r. komunalne ujęcie wody stanowi jedyne źródło zaopatrzenia w wodę dla miasta i gminy Łęczna. Woda podziemna wydobywana jest z pokładów kredowych z głębokości od 70 do 110 m pod poziomem terenu. W skład komunalnego ujęcia wody wchodzi 7 czynnych studni wierconych oznaczonych numerami: 1,2”,3,6,7,8,9, które są zlokalizowane na terenie zalesionym, w południowej części miasta.

Wydajność studni wynosi od 40 do 120 m3/h. Obecnie teren ten leży w obszarze Natura 2000 – PLH060005 Dolina Środkowego Wieprza oraz w Otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu terenu komunalnego ujęcia wody znajduje się Nadwieprzański Park Narodowy.

Komunalne ujęcie wody w Łęcznej pracuje w układzie dwustopniowym ze zbiornikami wyrównawczymi. Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi, a następnie tłoczona trzema przewodami do budynku głównego.

W budynku głównym ujmowana woda poddawana jest procesowi odżelaziania i napowietrzania. Uzdatniona woda kierowana jest dwoma przewodami do zbiorników wyrównawczych (dwa zbiorniki o pojemności 2500 m3 każdy), następnie za pomocą pomp znajdujących się w pompowni II-go stopnia woda tłoczona jest trzema magistralami głównymi Φ500/ Φ315 do miasta.