Twardość wody jest jej naturalną właściwością, powodowaną przez obecność rozpuszczonych składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów wapnia i magnezu.

Twardość wody pitnej według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294) powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3.

Twardość wody w mieście i gminie Łęczna

Woda wodociągowa dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Łęczna jest wodą o znacznej twardości, o stężeniu węglanów wapnia wynoszącą ok. 350 mg CaCO3/l .

Badania twardości wody wykonane są przez laboratorium akredytowane.

Przelicznik twardości wody
mg/dm3 CaCO3
350
mval/dm3
7
°dH (niemiecki stopień twardości)
21