Do Odbiorców uzdatniona woda dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci oraz przyłączy domowych w układzie pierścieniowo-rozdzielczym.

Długość sieci i przyłączy wodociągowych wg stanu na 31.12.2022r.

Sieć i przyłącza wodociągowe

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

160,02

 

w tym:

magistralna

10,2

3

sieć wodociągowa

149,82

— 

przyłącza wodociągowe

96,2

2835