Do Odbiorców uzdatniona woda dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci oraz przyłączy domowych w układzie pierścieniowo-rozdzielczym.

Długość sieci i przyłączy wodociągowych wg stanu na 31.12.2023r.

Sieć i przyłącza wodociągowe

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

160,55

w tym:

magistralna

10,24

3

sieć wodociągowa

150,31

— 

przyłącza wodociągowe

98,32

2878