Na terenie miasta i gminy Łęczna funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych w systemie grawitacyjnym, podciśnieniowym, ciśnieniowym.

Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych wg stanu na 31.12.2022r.

Sieć i przyłącza kanalizacyjne

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

62,8

przyłącza kanalizacyjne

20,47

1198