Na terenie miasta i gminy Łęczna funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych w systemie grawitacyjnym, podciśnieniowym, ciśnieniowym.

Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych wg stanu na 31.12.2023r.

Sieć i przyłącza kanalizacyjne

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

63,4

przyłącza kanalizacyjne

20,79

1219