Co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd, tzw. legalizacje wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje cechę legalizacyjną. Wodomierze główne będące w eksploatacji Spółka legalizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

PGKiM Łęczna posiada ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacyjnych. W przypadku upływu okresu legalizacji, wodomierze wymieniane są bezpłatnie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zniszczenia bądź kradzieży wodomierza głównego, Spółka kosztami obciąży właściciela przyłącza na którym był/jest zamontowany przedmiotowy wodomierz.