AktualnościOgłoszenia4 listopada 2021

Uwaga! Dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 06 listopada 2021 roku obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna  –                                                   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna 

Zmianie uległy stosowane w Spółce druki:

  • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
  • Wniosek o zawarcie Umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków
  • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Szczegółowe informacje oraz aktualnie obowiązujące druki znajdują się
w zakładce:

Dla Klientów→ Dział Wodociągów i Kanalizacji →  Formularze i wnioski