Aktualności8 października 2021

Segreguj, to proste !

Spółka pozytywnie odpowiedziała na inicjatywę Przedszkola Publicznego nr 4 w Łęcznej, dotyczącą wspólnej realizacji programu ekologiczno –

przyrodniczego  ,,Wychowanie z przyrodą”.     

W ramach w/w programu Spółka przekaże nieodpłatnie po jednym zestawie pojemników do sortowania i zbiórki surowców wtórnych wszystkim Przedszkolom Publicznym w Łęcznej.

Dzieciństwo jest szczególnym okresem, w którym kształtują się podwaliny przyszłego systemu wartości, utrwalają wzorce zachowań oraz uwydatniają się pierwsze przyzwyczajenia.

Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do kształtowania pozytywnych postaw wśród dzieci oraz poczucia ich współodpowiedzialności za środowisko naturalne.

Podziękowanie.pdf