Aktualności30 września 2021

Komunikat

W nawiązaniu do sygnalizowanej telefonicznie przez Mieszkańców Łęcznej możliwości zaistnienia zdarzenia wodociągowego (awarii), Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. informuje, iż nie stwierdzono zakłóceń w działaniu  administrowanej przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. infrastrukturze znajdującej się w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Górniczej 3.

PGKiM Łęczna sp. z o.o. prowadzi bieżący monitoring działania swoich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a niezależnie od niego wszelkie zgłoszenia odnoszące się do tej materii są traktowane jako istotny element tego systemu kontroli.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>