Aktualności30 września 2021

Komunikat

W nawiązaniu do sygnalizowanej telefonicznie przez Mieszkańców Łęcznej możliwości zaistnienia zdarzenia wodociągowego (awarii), Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. informuje, iż nie stwierdzono zakłóceń w działaniu  administrowanej przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. infrastrukturze znajdującej się w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Górniczej 3.

PGKiM Łęczna sp. z o.o. prowadzi bieżący monitoring działania swoich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a niezależnie od niego wszelkie zgłoszenia odnoszące się do tej materii są traktowane jako istotny element tego systemu kontroli.