AktualnościOgłoszenia20 grudnia 2021

Zabezpiecz wodomierz przed  działaniem niskich temperatur

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka  z o. o. informuje o konieczności zabezpieczenia przyłącza wodociągowego / instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- §116, §117 oraz  Umową o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków  „Odbiorca usług zobowiązany jest do  utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający zabezpieczenie wodomierza przed wszelkimi uszkodzeniami, zniszczeniem i utratą”.

Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie  wodomierza lub instalacji przed mrozem może być przyczyną przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

Temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.

Należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien,
 • odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.
 • w przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona,
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów,
 • zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W sytuacji, gdy budynek zamieszkany jest okresowo np. latem, na okres zimowy należy:

 • zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób opisany powyżej.
 • zakręcić zasuwę odcinającą  oraz odwodnić wodomierz lub dokonać jego demontażu – usługę taką odpłatnie świadczy nasza firma.

W sytuacji gdy dojdzie do awarii:

 • należy zamknąć dopływ wody,
 • zauważony wypływ wody należy zgłosić do PGKiM Łęczna sp. z o.o.:
 • w dni robocze, od godz. 7.00-15.00 pod numer telefonu 81 75 21 044 wew. 150, 151,
 • w dni robocze, od godz. 15.00-7.00, w dni wolne od pracy oraz święta pod numer telefonu 81 75 21 044 wew. 120 lub 606 147 104
 • pracownicy Spółki dokonają wymiany wodomierza (usługa odpłatna)

 

PGKiM Łęczna sp. z o.o. za szkody związane ze wstrzymaniem dostawy wody oraz szkody powstałe w związku z zalaniem budynków (posesji) nie będzie ponosiła działalności odszkodowawczej.