Zasady rozwiązywania umów na usługi najmu
  • KROK 1

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy można składać za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie PGKIM Łęczna Sp. z o.o. lub administracji Targowiska Miejskiego lub przesłać skanem na adres e-mail: info@pgkim.leczna.pl lub dzn@pgkim.leczna.pl

  • KROK 2

Decyzję wraz z terminem o rozwiązaniu umowy, stanem rozrachunków oraz wyznaczonym terminem na protokolarne przekazanie lokalu otrzymasz niezwłocznie, jednak nie krócej niż w ciągu 5 dni roboczych, na wskazany adres.

Kopia przedmiotowej decyzji przekazywana jest niezwłocznie do Działu Księgowości – windykacji.