Dział Zarządzania Majątkiem (DZM)

Kierownik
Anna Piłka

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna

tel. 81 752 10 44 wew. 136

Targowisko miejskie

ul. Braci Wójcickich 3, 21
​tel. 81 462 97 03