Dział Zarządzania Majątkiem odpowiada za utrzymanie nieruchomości Spółki, a także nieruchomości obcych w ramach świadczonej na zlecenie usługi zarządzania.

Do zadań Działu należy:

 • ochrona obiektów Spółki;
 • nadzór nad stanem technicznym budynków i obiektów Spółki
 • zapewnienie bezpiecznego użytkowania i właściwej eksploatacji budynków, jak i terenu bazy
 • zapewnienie czystości powierzchni biurowej
 • realizacja wewnętrznych świadczeń administracyjno – biurowych na potrzeby wspólne jednostki
 • najem lokali i nieruchomości Spółki
 • świadczenie na zlecenie usługi zarządzania nieruchomościami obcymi

Realizujemy obsługę umów dzierżawy i najmu nieruchomości własnych:

 • pawilonów handlowych, powierzchni handlowej i reklamowej na obiekcie Targowiska Miejskiego przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej
 • wolnych pomieszczeń biurowych i usługowych w budynkach Spółki oraz miejsc parkingowych na terenie bazy przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej
 • nieruchomości przeznaczonych do najmu i niewykorzystywanych w działalności Spółki tj. stacja paliw, pomieszczenia i infrastruktura techniczna stacji kontroli pojazdów, teren przemysłowy w Łysołajach;
 • powierzchni reklamowej na ogrodzeniu terenu Spółki

Świadczymy profesjonalną usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne), użyteczności publicznej oraz obiektami handlowymi.

W ramach usługi zarządzania zapewniamy:

 • administracyjno-księgową obsługę zarządzanych nieruchomości
 • nadzór konserwatorski nad infrastrukturą techniczną obiektów
 • utrzymanie czystości części wspólnych oraz terenu przyległego do budynku
 • życzliwą obsługę mieszkańców