Zasady zawierania umów na zagospodarowanie odpadów oraz oczyszczanie ścieków dowożonych
  • KROK 1

Wniosek o zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów oraz oczyszczanie ścieków dowożonych

Wniosek może zostać dostarczony pocztą tradycyjną, osobiście do siedziby PGKiM Łęczna sp. z o.o. przy ul. Krasnystawskiej 54, 21-010 Łęczna, lub skanem na adres e-mail: info@pgkim.leczna.pl lub duo@pgkim.leczna.pl 

  • KROK 2

Niezwłocznie, jednak nie krócej niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, na wskazany we wniosku adres zostanie przesłany wzór umowy oraz lista niezbędnych dokumentów jakie Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć wraz z podpisaną umową.

W przypadku braku kompletu dokumentów, PGKiM Łęczna sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie krócej niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, poinformuje Wnioskodawcę o brakujących dokumentach.

  • KROK 3

Podpisaną przez siebie umowę wraz z niezbędnymi dokumentami dostarcz pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby PGKiM Łęczna sp. z o.o.

  • KROK 4

Po dostarczeniu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami niezwłocznie, jednak nie krócej niż w ciągu 4 dni roboczych od jej otrzymania, podpisana umowa zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres lub będzie dostępna do odbioru w siedzibie spółki – w zależności od wskazanej we wniosku dyspozycji.

PGKiM  Łęczna sp. z o.o. informuje, iż, pomimo prawidłowo sporządzonego wniosku, Spółka ma prawo odmówić podpisania umowy.