AktualnościOgłoszenia17 sierpnia 2023

Uwaga – zmiana kont rozliczeniowych – uruchomienie obsługi rachunków wirtualnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej z przyjemnością informuje, iż począwszy od sierpnia 2023r. uruchomiliśmy nowy system rozliczeń z odbiorcami naszych usług. Wprowadzona zmiana polega uruchomieniu obsługi tzw. Rachunków Wirtualnych.

Najistotniejszą zmianą w ramach nowego modelu rozliczeń jest nadanie każdemu odbiorcy świadczonych przez nas usług nowego, indywidualnego numeru rachunku bankowego na potrzeby wpłat z tytułu świadczonych przez nas usług. Nowy, unikalny numer rachunku będzie każdorazowo widniał na wystawianych przez nas fakturach.  Zastąpi on  wszelkie inne numery rachunków funkcjonujące dotychczas w rozliczeniach z Przedsiębiorstwem. W pierwszej kolejności wdrożenie nowego systemu będzie dotyczyć naszych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Faktury wystawione z tego tytułu po dniu 21 sierpnia 2023 r. będą zawierały już nowy, spersonalizowany numer rachunku. Docelowo nowy system obejmie wszystkich naszych klientów. Dla zapewnienia pełnej komunikacji wraz z fakturami doręczymy naszym klientom informację o tej zmianie.

Wdrażane przez nas rozwiązanie w znacznej części zautomatyzuje i w konsekwencji usprawni działanie całej ewidencji rozrachunków z naszymi kontrahentami.

Równocześnie uprzejmie prosimy o korzystanie z nowego, indywidualnego numeru konta przy dokonywaniu płatności za realizowane przez nas usługi.

 

Zarząd PGKiM Łęczna sp. z o.o.