Ogłoszenia18 maja 2020

Targowisko Miejskie

Informujemy, że od dnia 07.05.2020 r. na Targowisku Miejskim przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej zostaje wznowiona dzierżawa powierzchni handlowej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Sprzedawcy zainteresowani prowadzeniem działalności handlowej na obiekcie, którzy nie posiadają umowy rezerwacji miejsc, zobowiązani są do uzgodnienia z administracją Targowiska lokalizacji miejsca prowadzenia sprzedaży w danym dniu.
Przypominamy jednocześnie, że nadal obowiązują zasady sanitarno – higieniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na obiekcie:

  1. Obowiązek zakrywania nosa i ust.
  2. Przy stoisku może znajdować się nie więcej niż trzech klientów.
  3. Stojący w kolejce zobowiązani są do przestrzegania co najmniej 2 metrów odstępu między sobą.
  4. Towar podaje sprzedawca.
  5. Stosuj rękawiczki ochronne. Obowiązek zapewnienia spoczywa na sprzedawcy.
  6. Dbaj o higienę rąk. Na obiekcie istnieje możliwość skorzystania z dostępu do bieżącej wody i środków dezynfekujących w szalecie w budynku administracyjny.