Ogłoszenia18 czerwca 2020

Uwaga! Dotyczy e-faktur

W nawiązaniu do komunikatu dostarczanego sukcesywnie odbiorcom świadczonych przez nas usług, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. z przyjemnością zawiadamia, iż w ostatnich dniach maja bieżącego roku wdrożony i uruchomiony został w Spółce system elektronicznej wysyłki faktur (tzw. e-faktury).

W opinii Zarządu Spółki, wdrożone rozwiązanie podnosi standard obsługi klienta i jest zbieżne z aktualnie propagowanym modelem prowadzenia aktywności społecznej i ekonomicznej. 

Skala pozytywnego odzewu dla tej inicjatywy (tj. ilość wpływających do Spółki oświadczeń o zgodzie na e-fakturę), jaką Zarząd Spółki odnotowuje, pozwala wnioskować o celowości podjętych na tym polu działań i poparciu dla nich ze strony naszych klientów.

Równocześnie podkreślamy, iż jedynym adresem poczty elektronicznej, z którego są wysyłane faktury elektroniczne jest adres: e-faktury@pgkim.leczna.pl

Ponadto, każda wiadomość do której dołączona jest e-faktura, zawiera informacje o komórce organizacyjnej Spółki, która fakturę wystawiła oraz jej dane kontaktowe. 

Zachęcamy do korzystania z e-faktur !

Z poważaniem
      Radosław Tkaczyk
       Prezes Zarządu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>