Ogłoszenia18 kwietnia 2020

PSZOK

Zapraszamy do PSZOK ul. Krasnystawska 54 od 04.05.2020r
          Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Łęczna, wznawiamy przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w lokalizacji Łęczna ul. Krasnystawska 54. Zapraszamy od 4 maja 2020r w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobotę w godzinach 9-17 ( w środy – nieczynne).
Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGKiM Łęczna sp. z o.o. wjazd pojazdów na teren Spółki będzie odbywał się pojedynczo.  Wymogiem dla osoby przekazującej odpady będzie zabezpieczenie twarzy (maseczką lub inną tkaniną do zasłaniania twarzy).
          W celu skorzystania z usług PSZOK prosimy o przygotowanie oświadczenia* (formularz oświadczenia). Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracownikowi dyżurującemu, obsługującemu szlaban (pojemnik na dokumenty w portierni przy bocznym wejściu do budynku). Po otrzymaniu zgody prosimy o przejazd pod wskazany kontener i sprawne wyładowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji.
          Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
          Informujemy, iż zastrzegamy możliwość weryfikacji prawdziwości podanych danych w późniejszym okresie czasu. Dodatkowo informujemy, iż teren Spółki oraz PSZOK-u jest monitorowany systemem kamer a obraz jest nagrywany i przechowywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
*Formularz oświadczenia dostępny również w punkcie podawczym Spółki w budynku administracyjnym ul, Krasnystawska 54, Łęczna (wejście do portierni od strony północnej). (formularz oświadczenia)