Ogłoszenia18 lutego 2021

Rozpoczynamy budowę instalacji fotowoltaicznych

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą tj. ARCHIGON Sp. z o.o. na budowę trzech mikro instalacji fotowoltaicznych.

Budowa tych instalacji została wsparta ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotacją o wartości niemal 160 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to 355.387,27 złotych – zaś dzięki dotacji wkład Spółki w jej realizację wyniesie ok. 195 tysięcy złotych. Dzięki inwestycji, Spółka będzie w stanie zmniejszyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

Planowane jest, że odbiór instalacji fotowoltaicznych nastąpi w maju 2021 r., co pozwoli Spółce na produkcję energii już w sezonie letnim.

Budowa tych instalacji to pierwszy krok Spółki w kierunku korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. Spółka planuje szerzej korzystać z najnowszych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej, zarówno w celu optymalizacji kosztów, jak i w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.