Ogłoszenia8 marca 2021

Rachunki za wodę i ścieki pod Twoją kontrolą- Sprawdź jak wygodnie regulować faktury

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rosnącej części naszych Klientów oraz mając na celu ułatwienie opłacania faktur za świadczone przez Spółkę usługi w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i/lub ścieków, począwszy  od marca 2021 roku, wprowadziliśmy dodatkową formę płatności – polecenia zapłaty.

Polecenie Zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób opłacania rachunków, dzięki czemu nasi klienci zyskają dodatkowe ułatwienie w terminowej płatności faktur. Jest to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami.

Należności wynikające z wystawionych faktur, automatycznie pobierane będą
z rachunku bankowego Odbiorcy w dniu terminu ich płatności.

Jednocześnie informujemy, że Spółka będzie pokrywać koszty świadczonych usług bankowych, natomiast ewentualne koszty dodatkowe uzależnione będą od indywidualnego cennika bankowego  klienta.

Usługa będzie realizowana na podstawie deklaracji zgody złożonej przez Klienta.

Formularze  zgody na obciążenie rachunku będą sukcesywnie udostępniane naszym Odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowej.  Klienci zainteresowani wdrożeniem nowej formy płatności składają wypełniony, podpisany
i zadatowany formularz  Zgody na obciążanie rachunku  do siedziby PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Sposób wypełnienia formularza:

  • należy wypełnić formularz, zgodnie z dołączonym wzorem;
  • należy oznaczyć w formularzu osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jako konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast podmioty gospodarcze i instytucjonalne winny być oznaczone jako pozostali płatnicy;
  • należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku Odbiorcy – jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczęć firmowa,
    w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji Polecenia zapłaty;
  • formularz Zgody na obciążanie rachunku powinien być dostarczony w oryginale do PGKiM Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna.

 

Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych  zamieszczamy poniżej  wzór oświadczenia– Zgody na obciążanie rachunku, który po wypełnieniu należy złożyć wg. wskazań zamieszczonych powyżej.

Zgoda na obciążanie rachunku