Ogłoszenia8 lutego 2021

1,7 mln dofinansowania dla PGKiM w ramach PROW na lata 2014-2020

Uchwałą Nr CCXXIX/4177/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. dofinansowanie w wysokości 1 698 734,00zł na realizację projektu, pn. ,,Podniesienie funkcjonalności infrastruktury zbiorczej kanalizacji bytowej, obejmującej przeprowadzenie robót budowlanych na istniejącym kolektorze sanitarnym ścieków surowych wzdłuż rzeki Świnki w m. Stara Wieś metodą bezwykopową’’.

Roboty budowlane będą prowadzone bez konieczności ingerencji w środowisko naturalne. Będą polegały na montażu – za pomocą metod bezwykopowych, wewnątrz istniejących przewodów infrastruktury podziemnej – materiałów służących rekonstrukcji rurociągu.

W zamierzeniu Spółki jest uzyskanie podwyższenia parametrów użytkowych kolektora sanitarnego takich jak :

  •  zwiększenie prędkości przepływu ścieków
  •  spełnienie warunków samooczyszczenia się przewodu
  •  zwiększenie nośności konstrukcji na działanie obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych
  •  zmniejszenie o ok. 50% współczynnika chropowatości

 

Realizację prac zaplanowano na I półrocze 2021 oraz II półrocze 2022 roku.