Aktualności17 stycznia 2022

Komunikat dot. bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego Miasta, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. prosi o zachowanie szczególnej ostrożności (zwłaszcza w porach ograniczonej widoczności) w trakcie korzystania z komunikacyjnego ciągu pieszego na odcinku od budynków przy ul. Kpt. Żabickiego w stronę tzw. Wąwozu aż do skarpy w okolicy budynków przy ul. Gwarków oraz fragmentu komunikacyjnego ciągu pieszego w stronę skarpy w sąsiedztwie placu budowy zlokalizowanego przy ul. Chełmskiej.

We wskazanych lokalizacjach, w ciągu ostatnich dni doszło do aktów wandalizmu lub kradzieży, w rezultacie których zniszczone lub skradzione zostały pokrywy włazów do studzienek kanalizacyjnych posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. O zdarzeniu tym PGKiM Łęczna Sp. z o.o. zawiadomiła Policję.

Służby techniczne PGKiM Łęczna Sp. z o.o. tymczasowo zabezpieczyły odsłonięte urządzenia kanalizacyjne – natomiast ze względu na działania operacyjne prowadzone przez Policję, przez określony czas zabezpieczenia będą miały charakter tymczasowy.

Niezależnie od powyższego zalecamy ostrożność przy przemieszczaniu się we wskazanym rejonie a także na dalszym odcinku ciągu pieszego, tj. wzdłuż skarpy, za budynkami przy ul. Szkolnej.

 

Przepraszamy za wynikłe niedogodności.