AktualnościOgłoszenia9 listopada 2022

Dokumentacja projektowa do postępowania: ZP/4/2022, pn.,,Budowa rurociągu kanalizacyjnego łączącego kolektor sanitarny odprowadzający ścieki bytowe od m. Łęczna do m. Stara Wieś”

Zamawiający udostępnia dla Wykonawców dokumentację projektową do postępowania pn.,, Budowa rurociągu kanalizacyjnego łączącego kolektor sanitarny odprowadzający ścieki bytowe od m. Łęczna do m. Stara Wieś”, oznaczenie sprawy : ZP/4/2022

Dokumentacja:

Projekt techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar-Załącznik nr 2 do SWZ

SST

Decyzja pozwolenia na bud.

OPZ

Specyfikacja wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego: www.pgkim.leczna.pl, w zakładce ,,Przetargi” .