Aktualności17 listopada 2022

Komunikat w sprawie sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych z Gminy Łęczna

Szanowni Państwo,

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. uprzejmie informuje Mieszkańców Gminy Łęczna o rozpoczęciu dystrybucji węgla gospodarstwom domowym, które złożyły do Gminy Łęczna pozytywnie zweryfikowane wnioski.

Sprzedaż będzie prowadzona w imieniu Gminy Łęczna, na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2022 r., zawartej między PGKiM Łęczna Sp. z o.o. oraz Gminą Łęczna.

Sprzedaż będzie prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż jest prowadzona przez Dział Utylizacji Odpadów zlokalizowany w Starej Wsi przy czym transport zakupionego węgla jest po stronie nabywcy.

Nasi pracownicy oddelegowani do realizacji dystrybucji węgla będą się kontaktować telefonicznie z osobami, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla w celu uzgodnienia terminu jego odbioru, przy czym o kolejności umówionych odbiorów decyduje data złożenia wniosku do Gminy Łęczna (dla wniosków złożonych w tym samym dniu – według kolejności alfabetycznej).

Cena węgla wynosi 1800,00 PLN brutto za tonę. Forma płatności: gotówka/karta płatnicza.