AktualnościOgłoszenia12 czerwca 2023

Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PGKiM Łęczna sp. z o.o. – aktualne informacje

Zarząd PGKiM Łęczna Sp. z o.o. pragnie poinformować o realizacji kluczowego etapu jednego z najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej naszego Miasta – jakim jest budowa rurociągu kanalizacyjnego łączącego kolektor sanitarny odprowadzający ścieki bytowe od m. Łęczna do m. Stara Wieś. Budowa tego rurociągu, o całkowitej długości 304 mb, rozpoczęła się w dniu 28 grudnia 2022 roku. Inwestycja ta jest elementem systemowej modernizacji i zabezpieczenia najistotniejszych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej Miasta. Aktualnie rozpoczyna się operacja posadowienia dwóch rurociągów pod rzeką Świnką metodą bezwykopową o średnicy DN 400 i łącznej długości około 66 mb.

Prace ziemno-montażowe wykonane są w 78%. Zostały już wybudowane rurociągi kanalizacyjne:

  • DN400 mm o długości około 120 mb,
  • DN800 mm o długości około 118 mb.

Inwestycja ta jest kolejnym już etapem szerszego programu robót modernizacyjnych i budowlanych przewidzianych w Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PGKiM Łęczna sp. z o.o. w latach 2022-2025. W ramach realizacji postanowień Planu w latach 2021-2023  przeprowadziliśmy modernizację kolektora sanitarnego ścieków surowych wzdłuż rzeki Świnki w m. Stara Wieś metodą bezwykopową, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.753.515,00 PLN.

Równolegle realizujemy też przebudowę i rozbudowę (modernizację) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 2285/5 w m. Łęczna wraz z systemem monitoringu sieci, zewnętrznymi liniami zasilającymi oraz przebudową budynku aparatury próżniowej. Tu z kolei wykonano zabudowę drugiego  podziemnego zbiornika podciśnieniowego wraz z pompami tłocznymi zatapialnymi, wyremontowano istniejący zbiornik podciśnieniowy  wraz z wymianą pomp tłocznych, wymieniono pompy próżniowe, wymieniono szafy sterowniczo-zasilające oraz podłączenia kablowe. Wykonano również instalację do monitoringu pracy kolektorów podciśnieniowych, co wpłynęło na znaczne skrócenie czasu lokalizowania ewentualnych zakłóceń w pracy zaworów podciśnieniowych z ok. 240 minut do 60 minut (najczęściej jest to ok. 30 minut).

 

Łączna kwota nakładów przeznaczonych realizację tych zadań do końca roku 2022 wyniosła 4.038.906,78 PLN. Natomiast na rok 2023 przewidziano kwotę 3.103.915,92 PLN.