Ogłoszenia18 marca 2020

Pilne! Dotyczy PSZOK-u

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Łęczna z dniem 06-04-2020r. wznawia przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczna w Polsce czynny będzie tylko punkt w Starej Wsi, który ma możliwość przyjmowania odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych. Punkt czynny będzie w godzinach 10.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku. 
Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGKiM Łęczna sp. z o.o. na teren Działu Utylizacji Odpadów może wjechać jednocześnie tylko jeden pojazd dostarczający odpady do PSZOK. 
W celu skorzystania z usług PSZOK prosimy o przygotowanie oświadczenia* (formularz oświadczenia). Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracownikowi obsługującemu wagę przez okno (bez otwierania)
Po otrzymaniu zgody prosimy o:
– wjazd pojazdem na wagę i pozostanie na niej do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego,
– wyładunek odpadów w odpowiednich boksach naprzeciwko budynku wagowego,
– ponowny wjazd na wagę, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego opuszczenie terenu Działu Utylizacji Odpadów.     
Informujemy, iż zastrzegamy możliwość weryfikacji prawdziwości podanych danych w późniejszym okresie czasu.
Dodatkowo informujemy, iż cały teren Działu Utylizacji Odpadów jest monitorowany systemem kamer wysokiej rozdzielczości a obraz jest nagrywany i przechowywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

*Formularz oświadczenia dostępny również w punkcie podawczym Spółki zlokalizowanym w budynku administracyjnym ul, Krasnystawska 54, Łęczna (wejście od strony północnej).