AktualnościOgłoszenia15 kwietnia 2024

Nabór zakończony – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Kierownik Oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej,
 • odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • odbioru odpadów innych niż niebezpieczne od mieszkańców gmin,
 • odzysku surowców z odbieranych odpadów komunalnych,
 • prowadzenia zakładu segregacji odpadów i składowiska,
 • konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnych,
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie,
 • prowadzenia Targowiska Miejskiego.

Aktualnie Spółka prowadzi rekrutacje na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni ścieków

Miejsce zatrudnienia:
Składowisko Odpadów i Oczyszczalnia PGKiM Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej
Stara Wieś
21-010 Łęczna
woj. lubelskie, Polska

Opis zadań:

1) nadzór nad zapewnieniem właściwej obsługi i funkcjonowania oczyszczalni ścieków i innych obiektów powierzonych przez Spółkę, w tym:

 • zapewnienie ciągłości prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymogami pozwolenia wodno prawnego, jak również innych przepisów prawa,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
 • nadzór nad prowadzonymi przeglądami, remontami i konserwacją nadzorowanych urządzeń,
 • ocena stanu technicznego nadzorowanych urządzeń oraz instalacji,
 • wykonywanie przeglądów oraz planowanie remontów i niezbędnych modernizacji nadzorowanych urządzeń, w tym przygotowanie wniosków i dokumentacji w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za prowadzone inwestycje na nadzorowanych obiektach,

2) nadzór nad wykonywaniem decyzji administracyjnych, wydawanych w zakresie pracy oczyszczalni ścieków i innych obiektów nadzorowanych, występowanie o zmiany lub wydanie nowych decyzji administracyjnych oraz realizacja zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska,

3) nadzór nad sprawozdawczością wykonywaną w Dziale Oczyszczalni Ścieków,

4) nadzór nad utrzymaniem porządku na terenie Działu oczyszczalni ścieków oraz odpowiadanie za właściwy stan techniczny maszyn, sprzętów i pojazdów, znajdujących się w dyspozycji Działu,

5) nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie realizacji prac.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska o specjalności technologia wody i ścieków, wodociągi i kanalizacja lub sieci i instalacje sanitarne, urządzenia sanitarne
 • znajomość prawa w zakresie: ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarowania odpadami,
 • znajomość procesów oczyszczania ścieków i zasady działania urządzeń zainstalowanych na oczyszczalniach ścieków,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem nad procesem oczyszczania ścieków,
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków w zakresie realizacji inwestycji i remontów, utrzymania i eksploatacji urządzeń,
 • znajomość technologii oczyszczania ścieków,
 • umiejętność prowadzenia badań i sporządzania sprawozdawczości z zakresu oczyszczania ścieków,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności Excel),
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, zdolności analityczne i organizacyjne.

Preferowane wymagania:

 • znajomość prawa budowlanego oraz ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; zamówień publicznych ,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym na oczyszczalni ścieków.
 • umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą techniczną,
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków.

Warunki zatrudnienia:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością podjęcia stałej współpracy,
 • możliwość otrzymania premii uznaniowej już po pierwszym miesiącu pracy,
 • fundusz świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne),
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • gwarancja wypłaty,
 • praca w przyjaznym zespole,
 • wsparcie w procesie wdrożenia,
 • możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny wraz z Klauzulami RODO (druk RODO) należy przesłać na adres:

 • osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki (tj. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna)
 • mailowo ( info@pgkim.leczna.pl)

Data ważności ogłoszenia 26.04.2024 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej, które będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo na stronie www.pgkim.leczna.pl oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres info@pgkim.leczna.pl.