AktualnościOgłoszenia10 maja 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Dyspozytor ds. odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej  prowadzi rekrutacje na stanowisko:

Dyspozytor ds. odbioru odpadów komunalnych

Miejsce zatrudnienia:  ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna

Opis zadań:

 • bieżący nadzór działania systemu odbioru odpadów od klientów,
 • organizacja prac ekip odbierających odpady komunalne wraz z doborem odpowiednich środków transportu,
 • bieżący nadzór nad pracą podległych pracowników wraz z kontrolą jej wykonania,
 • zapewnienie sprawnego działania i wykorzystywania środków transportowych pozostających do dyspozycji Działu,
 • kontrola i zapewnienie prawidłowego stanu technicznego pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Działu, w tym przeglądy i ubezpieczenia,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzonych napraw pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Działu,
 • zapewnienie dostaw i rozliczenie paliwa do pojazdów,
 • kontrola i zapewnienie właściwych warunków pracy kierowców i ładowaczy, w tym badania okresowe,
 • kontrola i rozliczenie czasu pracy kierowców i ładowaczy,
 • nadzór nad stosowaniem się podległych pracowników do obowiązujących regulacji dotyczących przepisów bhp i p. poż. oraz przestrzeganie przez nich przepisów o ochronie danych osobowych,
 • bieżące sterowanie systemem odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych,
 • kontrola i monitoring zapisów GPS z kartami drogowymi i zapisów kamer samochodowych,
 • tworzenie harmonogramów wywozów,
 • stałe monitorowanie działania punktów odbioru odpadów komunalnych na obsługiwanym terenie i utrzymanie kontaktu z podmiotami odpowiedzialnymi za ich organizację,
 • niezwłoczne reagowanie na każde zauważone odstępstwa od przyjętych zasad i ustaleń obowiązujących przy wywozie odpadów,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, planistycznej i finansowej,
 • kontrola i ewidencjonowanie ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z prognozą ich zużycia,
 • przygotowanie raportów, zestawień, danych na potrzeby działalności Działu,
 • prowadzenie kampanii ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki odpadów w obsługiwanych gminach,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie na kierunku ogólnokształcącym lub technicznym,
 • preferowane wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem transportem i logistyką,
 • mile widziana znajomość terenu Gminy Łęczna i okolicznych gmin, podstawowa wiedza mechaniczna i znajomość zagadnień transportowych oraz znajomość przepisów prawnych w zakresie odpadów i transportu drogowego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, zdolności analityczne i organizacyjne.

Warunki zatrudnienia:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością podjęcia stałej współpracy,
 • możliwość otrzymania premii uznaniowej już po pierwszym miesiącu pracy,
 • fundusz świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne),
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • gwarancja wypłaty,
 • praca w przyjaznym zespole,
 • wsparcie w procesie wdrożenia,
 • możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny wraz z Klauzulami RODO (druk RODO) należy:

 • dostarczyć osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki (tj. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna)
 • e-mailowo na adres: info@pgkim.leczna.pl

Data ważności ogłoszenia 31.05.2024 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej, które będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo na stronie www.pgkim.leczna.pl oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres info@pgkim.leczna.pl.