AktualnościOgłoszenia15 września 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o. o. w Łęcznej poszukuje pracownika na stanowisko:

Stanowisko ds. technicznych

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • Bieżąca obsługa interesantów w zakresie spraw technicznych związanych z występującymi awariami wod.-kan. wraz udzielaniem wyjaśnień pisemnie i ustnie,
 • Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń o awariach wod.-kan.,
 • Prowadzenie rejestru awarii kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • Przygotowywanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. – kan.
 • Opiniowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do funkcjonowania DWK,
 • Współuczestnictwo w opracowaniu zadań techniczno-ekonomicznych i inwestycyjnych DWK,
 • Prowadzenie technicznej korespondencji DWK.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska lub budownictwo (warunek konieczny).
 2. Profil (specjalność): wodociągi i kanalizacje; technologia wody i ścieków; instalacje i urządzenia sanitarne; inne w zakresie sanitarnym (warunek konieczny).
 3. Doświadczenie zawodowe: 3 lata na takim lub podobnym stanowisku pracy.
 4. Umiejętności zawodowe :
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych powiązanych,
 • znajomość procedur inwestycyjno-budowlanych związanych z budową sieci, przyłączy i
  urządzeń sanitarnych;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznych,
 • umiejętność obsługi systemu BDO.

5. Prawo jazdy kat. B.

6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością podjęcia stałej współpracy,
 • możliwość otrzymania premii uznaniowej już po pierwszym miesiącu pracy,
 • możliwość rozwoju w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • fundusz świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wczasów zorganizowanych, świadczenia okolicznościowe, w tym świąteczne),
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • gwarancja terminowej wypłaty,
 • wsparcie w procesie wdrożenia,
 • możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z Klauzulami RODO (druk RODO) na adres siedziby Spółki :
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna lub mailowo na adres dkp@pgkim.leczna.pl

Termin składania ofert do dnia 15 października 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej, które będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo na stronie www.pgkim.leczna.pl oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres info@pgkim.leczna.pl.