AktualnościOgłoszenia20 września 2023

Kolejna farma fotowoltaiczna

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. z przyjemnością informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKiM Łęczna Sp. z o.o.”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje  zarówno prace projektowe jak i budowlane. Planowany obiekt znajdzie się na terenie naszego Działu Utylizacji Odpadów w miejscowości Stara Wieś-Stasin a wytwarzana przez niego energia elektryczna posłuży zasilaniu urządzeń wykonujących  procesy technologiczne Oczyszczalni Ścieków. Moc planowanej farmy będzie się mieścić pomiędzy 205 kW a 208 kW. Realizacja całego przedsięwzięcia przewiduje finansowanie prac projektowo – budowlanych preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oczyszczalnia Ścieków z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej  jest obiektem strategicznym. Od jej niezawodnego działania uzależniony cały łańcuch usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie wpływu wysokiego  poziomu i dynamiki cen energii elektrycznej na całkowite koszty eksploatacji tego kluczowego składnika infrastruktury.

Dokumenty związane z postępowaniem o numerze ZP/3/2023 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKiM Łęczna Sp. z o.o.”. znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3472592-5851-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Zarząd PGKiM Łęczna sp. z o.o.