Aktualności29 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Łęczna – rozstrzygnięcie

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Pana Radosława Tkaczyka.  Wybrany kandydat spełnił warunki formalne udziału w postępowaniu, przeszedł pomyślnie proces rekrutacyjny i uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>