Aktualności29 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Łęczna – rozstrzygnięcie

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Pana Radosława Tkaczyka.  Wybrany kandydat spełnił warunki formalne udziału w postępowaniu, przeszedł pomyślnie proces rekrutacyjny i uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej.