AktualnościOgłoszenia10 marca 2023

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących cen wody i ścieków za m3

W nawiązaniu do pytań kierowanych coraz częściej przez Mieszkańców Naszej Gminy zarówno bezpośrednio do Zarządu Spółki jak i za pośrednictwem naszych pracowników uprzejmie informujemy, iż w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na cele socjalno-bytowe obowiązują następujące jednostkowe ceny netto za 1m3:

  • w zakresie zaopatrzenia w wodę – 3,56 PLN/m3
  • w zakresie odprowadzania ścieków – 7,50 PLN/m3

Ceny te, zgodnie z decyzją Regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –obowiązują nieprzerwanie od dnia 25 czerwca 2022r., kiedy to zgodnie z przedmiotową decyzją przestały obowiązywać poprzednie (tj. obowiązujące w okresie 25 czerwca 2021r. – 24 czerwca 2022r.) ceny netto za m3:

  • w zakresie zaopatrzenia w wodę – 3,54 PLN/m3
  • w zakresie odprowadzania ścieków – 7,48 PLN/m3.

Równocześnie, rozwiewając wszelkie w tym zakresie wątpliwości wskazujemy, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie dostawy ciepła na rzecz zarządców wielolokalowych budynków mieszkalnych działających na terenie Naszej Gminy.