Aktualności16 lipca 2018

RODO – zasady udzielania informacji

W związku z regulacjami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 jesteśmy zobowiązani chronić Pani/Pana dane osobowe.

W trosce o prawidłową realizację postanowień RODO nie możemy udostępniać informacji związanych z Państwa danymi osobowymi drogą telefoniczną bez przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.

W związku z powyższym możecie być Państwo poproszeni w trakcie rozmowy o udzielenie informacji potwierdzających Pani/Pana dane (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres lokalizacji urządzenia wod-kan), numer umowy, numer nabywcy lub numer wodomierza głównego.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na taką weryfikację, prosimy o kontakt osobisty lub listowny.

Jeżeli chciałaby Pani/Pan zapytać nas o jakiekolwiek kwestie związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PGKiM Łęczna sp. z o.o. drogą  mailową: ewaarciszewska@pgkim.leczna.pl lub listownie: PGKiM Łęczna sp. z o.o.,  ul. Krasnystawska 54, 21-010  Łęczna