Aktualności26 kwietnia 2019

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łęczna przy ul. Rynek II wraz z przyległymi ulicami

Przebudowa  i rozbudowa sieci wodociągowej  z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowości Łęczna przy ul. Rynek II wraz z przyległymi ulicami

Informujemy, że dniu 26 kwietnia 2019 roku została podpisana Umowa Nr ZP/3/2019 o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Przebudowa  i rozbudowa sieci wodociągowej  z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowości Łęczna przy ul. Rynek II wraz z przyległymi ulicami, wraz z uzyskaniem zgłoszenia  o zakończeniu budowy i przystąpienia do użytkowania.

Wykonawcą ww. prac będzie firma AS-PRO Grażyna Sagan, Marysin  ul. Karminowa 3, 21-002  Jastków. NIP 715 111 97 77, REGON 432250780.

Spółka zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 570 000,00 zł netto+23%VAT tj. 1 931 100,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 16.03.2020 roku

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Umowie.