AktualnościOgłoszenia5 kwietnia 2024

Pozwolenie na budowę dla farmy fotowoltaicznej w Starej Wsi

Z dniem 05.04.2024 r. PGKiM Łęczna Sp. z o.o. uzyskała ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKiM Łęczna Sp. z o.o.”. Planowana gruntowa farma fotowoltaiczna składać się będzie z 360 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych. Energia pozyskana z generatorów fotowoltaicznych zostanie spożytkowana na bieżące potrzeby oczyszczalni ścieków. Projektowana instalacja o mocy 207 kW znajdować się będzie na terenie naszego Działu Utylizacji Odpadów w miejscowości Stara Wieś-Stasin, gm. Łęczna. Celem planowanej inwestycji jest obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków a realizacja jest finansowana preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Uzyskana decyzja umożliwia rozpoczęcie przez wykonawcę robót budowlanych. Zgodnie z zawartą z PGKiM Łęczna Sp. z o.o. umową, realizacja 2 etapu inwestycji tj. robót budowlanych, powinna zostać ukończona do listopada 2024 r.

Zarząd PGKiM spółka z o.o.