Aktualności8 września 2022

Plan budowy kanalizacji sanitarnej w m.Stara Wieś oraz Stara Wieś-Stasin

PLANOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARA WIEŚ ORAZ STARA WIEŚ – STASIN-

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DEKLARACJI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Starej Wsi oraz Starej Wsi-Stasin 

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu starań o pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Stara Wieś oraz Stara Wieś-Stasin.

W ramach strategii inwestycyjnej PGKiM Łęczna sp. z o.o. na najbliższe lata, uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia stanowi warunek konieczny do podjęcia ostatecznej decyzji o jego realizacji.

Dla zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania i – w dalszej perspektywie – w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, PGKiM Łęczna Sp. z o.o. jako konieczne wskazuje ustalenie stopnia zainteresowania mieszkańców realizacją tej inwestycji.

Mając powyższe na względzie zwracamy się z uprzejmą prośbą, by osoby zdecydowane na  przyłączenie swoich nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej do dnia 12 września 2022 r. złożyły w PGKiM Łęczna Sp. z o.o. podpisane deklaracje, zgodne z wzorem będącym załącznikiem do tego komunikatu.

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację można:

  • przekazać Pani Sołtys wsi Stara Wieś-Stasin,
  • złożyć osobiście w siedzibie PGKiM Łęczna sp. z o.o.  w dni robocze w godz. 7.00-15.00
  • przekazać do Spółki w formie skanu, przesyłanego na adres e-mai: info@pgkim.leczna.pl.

 

Deklaracja przyłączenia