Aktualności3 listopada 2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY UDZIELANEJ DZIERŻAWCOM TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Nawiązując do wystąpień Radnych Rady Miejskiej dotyczących funkcjonowania targowiska miejskiego, PGKiM Łęczna Sp. z o.o. wskazuje, iż od lat podejmuje kolejne i konsekwentne działania, zmierzające do wsparcia osób i podmiotów prowadzących handel na targowisku. Celem tych działań jest tworzenie zachęt do utrzymywania działalności targowiska miejskiego.

Spółka wskazuje, że od 10 lat nie doszło do podwyższenia wartości czynszów dzierżawy w inny sposób, niż o wskaźnik inflacji. Równocześnie, Spółka wprowadziła mechanizmy udzielania rabatów od czynszu (do 35%) oraz indywidualnych negocjacji stawki czynszu. W 2019 i 2020 r. dwukrotnie przeprowadzone zostały promocje na dzierżawę pawilonów, premiujące w szczególny sposób dzierżawców planujących zwiększenie ilości dzierżawionych pawilonów.

W okresie ograniczenia działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19 (marzec-czerwiec 2020 r.) Spółka wprowadziła szereg rozwiązań, ograniczających wartość czynszów płaconych przez dzierżawców. W związku ze wzrostem cen energii w styczniu 2021 r., doszło do udzielenia najbardziej potrzebującym dzierżawcom wsparcia, pomniejszającego wartość należnego czynszu, do 30% jego wartości. W 2022 r., wobec wzrostu cen gazu, w porozumieniu z dzierżawcami Spółka wprowadziła warianty ograniczenia kosztów ogrzewania pawilonów.

Wskazane, przykładowe działania – wiążące się z ograniczeniem przychodów Spółki – nakierowane były i są na utrzymanie działalności targowiska miejskiego.