Ogłoszenia18 lutego 2020

Informacje na temat obsługi klienta

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, rekomendujemy ograniczenie wizyt w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.
            Przedstawiana Państwu rekomendacja odwołuje się do komunikatów, opublikowanych przez Wojewodę Lubelskiego https://www.lublin.uw.gov.pl/news

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu;
81-752-10-44 Sekretariat Spółki
81-752-10-44 wew. 150 Dział Wodociągów i Kanalizacji
81-752-10-44 wew. 145 Dział Odbioru Odpadów
81-752-10-44 wew. 138 Dział Zarządzania Majątkiem
81-752-10-44 wew.112 Dział Księgowości
81-752-06-46 Dział Utylizacji Odpadów
81-462-97-03 Targowisko Miejskie       

Wszelkie dokumenty należy wysyłać do PGKiM Łęczna Sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty bądź na adres e-mail: info@pgkim.leczna.pl

           Jednocześnie informujemy, iż wstrzymujemy przyjmowanie w siedzibie Spółki wpłat gotówkowych od odbiorców usług i prosimy o regulowanie należności w instytucjach finansowych lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej. 

           W przypadku konieczności zostawienia dokumentów udostępniamy dla Państwa skrzynkę, znajdującą się przy wejściu do budynku administracyjnego od strony północnej (przy portierni).  Dokumenty pozostawione  w skrzynce prosimy zaopatrzyć w kontaktowy numer telefonu lub adres mailowy celem potwierdzenia wpływu.
Z uwagi na ograniczania działalności Poczty Polskiej Spółka nie będzie miała możliwości udzielenia odpowiedzi pisemnej za jej pośrednictwem.

          Biorąc pod uwagę, iż działaniem priorytetowym Spółki jest dostawa wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej jakości,  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem jak również odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny od dnia 17 marca 2020 roku, to wstrzymane zostaną wyjścia w teren (w szczególności wejścia do pomieszczeń gdzie zlokalizowane są wodomierze główne lub podliczniki) pracowników odczytujących wodomierze zwykłe – zgodnie z harmonogramem odczytów (miesiąc marzec-Odbiorcy prywatni miasto Łęczna,  podmioty gospodarcze miasto i gmina Łęczna, miesiąc kwiecień: Odbiorcy prywatni -miejscowowści Karolin, Kolonia Łuszczów, Kolonia Stara Wieś, Kolonia Nowogród, Ludwin-Kolonia, Nowowgród, Piotrówek, Podzamcze, bloki Podzamcze PGR, Rossosz, Zofiówka oraz  podmioty gospodarcze miasto i gmina Łęczna).

         Prosimy o podawanie stanu wodomierzy pod numerem telefonu 81 75 21 044 wew. 151 lub 150. W przypadku braku takiej informacji ilość zużytej wody i ilość odprowadzonych ścieków będzie naliczona na podstawie średniodobowego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Tam, gdzie występują techniczne możliwości, odczyty wodomierzy będą prowadzone zdalnie.

         Prace związane z montażem wodomierzy u nowych Odbiorców oraz z wymianą wodomierzy zostaną uzgodnione telefonicznie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 75 21 044 wew. 150 lub 155  w celu pozostawienia kontaktu.

         Podejmowane działania mają głównie charakter profilaktyczny oraz zapobiegawczy i wynikają z troski o zdrowie pracowników i interesantów w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.