Ogłoszenia18 marca 2020

Informacja dla sprzedawców i kupujących na obiekcie Targowiska Miejskiego

1. Przy stoisku może znajdować się nie więcej niż trzech klientów.
2. Stojący w kolejce zobowiązani są do przestrzegania co najmniej 2 metrów odstępu między sobą.
3. Towar podaje sprzedawca.
4. Stosuj rękawiczki ochronne. Obowiązek zapewnienia spoczywa na sprzedawcy.
5. W godz. 10 – 12 obowiązują GODZINY DLA SENIORA (65+).
6.  Dbaj o higienę rąk. Na obiekcie istnieje możliwość skorzystania z dostępu do bieżącej wody i środków dezynfekujących w szalecie w budynku administracyjny przy głównej bramie wjazdowej