Aktualności29 czerwca 2022

Aktualnie realizowane inwestycje na terenie gm.Łęczna

Obecnie trwają prace związane z  „Przebudową i rozbudową (modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działce nr 2285/5 w m. Łęczna, wraz z systemem monitoringu sieci”

Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie robót takich jak:

  • zabudowę drugiego (awaryjnego)  podziemnego zbiornika podciśnieniowego wraz z pompami tłocznymi zatapialnymi,
  • remont istniejącego już zbiornika podciśnieniowego wraz z wymianą pomp tłocznych,
  • wymianę rusztu drewnianego w zbiorniku filtra powietrza wylotowego wraz z zasypaniem filtra materiałem filtracyjnym,
  • montaż w  budynku aparatury próżniowej czerpni powietrza z przepustnicą wielopłaszczyznową i wentylatora osiowego,
  • wymianę pomp próżniowych na pompy z pierścieniem olejowym,
  • wymianę szafy sterowniczo-zasilającej oraz podłączeń kablowych,
  • wykonanie monitoringu pracy kolektorów podciśnieniowych.

 

Wykonawcą prac jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.    ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

Całkowita wartość prac –3 434 547,35 zł brutto.

Planowany termin zakończenia robót – I kwartał 2023 roku.

 

 


 

  Trwają  prace związane z Przebudową sieci wodociągowej od SUW  do połączenia z komorą wodociągową przy ul. Księży Wrześniewskich w Łęcznej (etap 1, etap 2)

Realizacja rzeczowa obejmuje wykonanie prac do wysokości nakładów przewidzianych na bieżący rok:

  1. wybudowanie pod projektowaną drogą gminną ok. 90 mb sieci wodociągowej od ul. Księży Wrześniewskich do ulicy Magnoliowej w Łęcznej (tzw. spinka),
  2. przebudowę sieci wodociągowej z rur stalowych, charakteryzujących się dużą awaryjnością na sieć z rur PE , całkowita długość rurociągu przewidziana do wykonania na rok 2022 ok 500 mb

Wykonawcą prac jest PGKiM Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna. 

 


 

Dobiegają końca prace związane z Wykonaniem dokumentacji technicznej dot. budowy rurociągu kanalizacyjnego łączącego kolektor sanitarny odprowadzający ścieki bytowe od m. Łęczna do m. Stara Wieś.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej budowanej metodą wykopową i bezwykopową (przejście pod rzeką Świnką) o łącznej długości ok. 300 mb.

Wykonawcą prac jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.,  ul. Hutnicza 7 20-218 Lublin.

Aktualnie dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.